Επιδότnσn Κεφαλαίου Kίvnσns

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης που στοχεύει στη στήριξη ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.